Video

Đăng lúc 14:30 | 03-01-2021

Trước khi xoay khối rubik, robot giơ lên soi như kiểu "các bạn nhìn tôi diễn nè. Xong quơ quơ ý như muốn nói, thấy tôi thông minh chưa".

CHUYÊN MỤC