Rắn độc trả giá sau khi đòi 'xơi tái' con rùa

Video

Đăng lúc 08:48 | 06-07-2021

Con rắn bỏ chạy trối chết sau khi thoát khỏi được mai rùa. Có lẽ, nó đã rút ra được một bài học nhớ đời.

CHUYÊN MỤC