JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

'Ông thần' quay đầu ôtô, sang bên làn nào làn đó tắc

Xem video có người hài hước: "Ông thần quay đầu ôtô, đường rộng 5 m mà vẫn còn cua như thế thì tôi chịu!".

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật