JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Nhường hàng cho phụ nữ, chàng trai được mọi người ưu tiên đứng trước

Chàng trai nhường vị trí của mình cho người phụ nữ mang thai rồi bước xuống cuối hàng đứng. Nhưng những người đứng sau đã kéo anh lại và nhường chàng trai đứng lên trước.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật