Những thanh niên sưng tay, chân vì phản đòn trúng cột điện

Video

Đăng lúc 10:10 | 14-09-2019

Những thanh niên bị troll không giữ được bình tĩnh vung tay, chân phản đòn và cái kết.

CHUYÊN MỤC