Nam sinh tấu hài khi đọc bảng cửu chương 8

Video

Đăng lúc 15:34 | 24-09-2021

"Tự nhiên 8 nhân 9 lại bằng 70, rồi sao 8 nhân 10 mới có 78 dợ", nam sinh bối rối khi đọc lộn bảng cửu chương 8.

CHUYÊN MỤC