'Năm châu bốn bể' cũng có lúc gục ngã trước thuốc lào Việt Nam

Video

Đăng lúc 14:30 | 06-03-2020

Nhiều bạn bè khắp năm châu bốn bể, từ châu Phi, châu Mỹ đến châu Úc,.. đều đã có những lúc gục ngã trước thuốc lào Việt Nam.

CHUYÊN MỤC