Video

Đăng lúc 15:23 | 21-03-2020

Hai người chơi cùng nghe một bài hát. Khi nhạc dừng, cả hai sẽ giành quyền hát tiếp, ai hát đúng sẽ trở thành người chiến thắng. Người thắng được quyền đánh người thua.

CHUYÊN MỤC