JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Minigame: Lật bài tạt nước

Hai người chơi lần lượt lật các lá bài lên, lá bài ai có số lớn hơn thì người đó thắng. Người thắng tạt nước người thua.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật