Mặt hàng đang có giá nhất và chuyện ký hợp đồng thời Covid-19

Video

Đăng lúc 14:42 | 26-02-2020

Ký hợp đồng lúc bình thường thì có gì khác với ký hợp đồng thời dịch bệnh? Ngoài ra thì bạn có biết giá một ổ bánh mì được quy đổi như thế nào trong thời dịch Covid-19?

CHUYÊN MỤC