JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Mặt hàng đang có giá nhất và chuyện ký hợp đồng thời Covid-19

Ký hợp đồng lúc bình thường thì có gì khác với ký hợp đồng thời dịch bệnh? Ngoài ra thì bạn có biết giá một ổ bánh mì được quy đổi như thế nào trong thời dịch Covid-19?

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật