Video

Đăng lúc 15:26 | 07-01-2020

Môn cờ vua dạy chúng ta nhiều điều trong cuộc sống: đó là bọn đi đầu, ít có tiếng nói và thường hi sinh đầu tiên là bọn tốt (chốt)

CHUYÊN MỤC