Kỹ xảo biến bao tải xanh thành trăn khổng lồ trong phim Trung Quốc

Video

Đăng lúc 15:30 | 27-05-2021

Hóa ra con trăn khổng lồ trong phim là một bao tải màu xanh được đoàn làm phim buộc đầu để kéo đi.

CHUYÊN MỤC