Kiến cắn chân níu kéo không cho muỗi bay

Video

Đăng lúc 10:40 | 11-08-2021

"Tao lạy mày! Thả cho tao bay đi!", muỗi said.

CHUYÊN MỤC