Husky bị mèo cho ăn tát vì nghịch nước

Video

Đăng lúc 09:13 | 21-12-2021

"Mày giỡn mặt với tao à! Tiền không có mà đóng tiền nước còn phá hả", mèo said.

CHUYÊN MỤC