Hậu vệ vờ ôm ngực đau đớn khi dùng tay đỡ bóng

Video

Đăng lúc 07:01 | 15-12-2021

Pha diễn hài của hậu vệ không qua mắt được trọng tài và cuối cùng vẫn phải nhận thẻ đỏ vì dùng tay đỡ bóng.

CHUYÊN MỤC