Gà trống đánh chủ tới tấp khi bạn đời bị bắt

Video

Đăng lúc 22:00 | 16-02-2021

Chú gà trống lao tới mổ tới tấp cho đến khi người chủ thả bạn đời của mình ra thì mới chịu dừng lại.

CHUYÊN MỤC