Gà mái tung đòn dằn mặt 2 đứa em suốt ngày đánh nhau

Video

Đăng lúc 06:50 | 17-08-2021

"Để tao kí đầu tụi bây, suốt ngày đánh nhau", gà mái said.

CHUYÊN MỤC