Đường vừa đổ bê tông, vịt tung tăng để lại ngàn bước chân

Video

Đăng lúc 05:14 | 09-01-2021

Thu đi thu để lá vàng, 6 con vịt đi để lại cho làng cả ngàn bước chân.

CHUYÊN MỤC