Đuôi cháy như ngọn đuốc, chú mèo vẫn tỉnh bơ như không có gì

Video

Đăng lúc 07:10 | 26-11-2020

Chú mèo ngồi bình thản trên bàn, xem đuôi mình cháy như ngọn đuốc mà cảm giác như không có gì.

CHUYÊN MỤC