Dê dùng 'thiết đầu công' đánh chú chó

Video

Đăng lúc 07:10 | 15-05-2021

"Tao thua rồi! Sao cứ húc hoài vậy!" chú chó said.

CHUYÊN MỤC