JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Đang chơi thấy bạn té, bé trai liền chạy tới đỡ xe giúp bạn

Hành động giúp bạn khi gặp nạn của bé trai, nhiều người chia sẻ: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật