JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Cười té ghế với sinh viên ngành y thực tập chích ngừa

Nhiều người xem video hài hước: "Tiêm kiểu này bệnh nhân một lần tởn đến già".

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật