Cô gái lầy lội mang miếng thịt gà vượt 80 km về cho bạn 'chí cốt'

Video

Đăng lúc 15:13 | 15-12-2020

Cô gái đi ăn cỗ lầy lội cầm miếng thịt gà vượt 80 km từ Cửa Rừng đến Nam Ban, qua Tà Nung, đến Đà Lạt rồi về huyện Lạc Dương để đưa cho bạn "chí cốt" của mình.

CHUYÊN MỤC