Chuột lăn lộn giả chết trước mặt mèo

Video

Đăng lúc 06:00 | 03-06-2021

"Tha cho tao đi mèo, tao bị bệnh không đi nổi, chỉ lăn được thôi!", chuột said.

CHUYÊN MỤC