Chú ngựa hất cặp đôi xuống sông vì mãi không lên được bờ

Video

Đăng lúc 13:15 | 15-09-2020

Chú ngựa đi liểng xiểng qua sông, mãi không lên được bờ đã hất cặp đôi xuống nước khiến nhiều người không nhịn cười.

CHUYÊN MỤC