Chú chó xúi dại đồng bọn đánh nhau để cướp đồ ăn

Video

Đăng lúc 08:48 | 13-01-2022

Chú chó ngồi trong chuồng 'xúi dại' cho đồng bọn đánh nhau rồi nhân cơ hội 'đục nước béo cò' để giành tô đồ ăn.

CHUYÊN MỤC