Video

Đăng lúc 10:26 | 30-01-2022

"Tưởng khóa cửa cổng mà nhốt được tôi ở nhà à sen!", chú chó said.

CHUYÊN MỤC