Video

Đăng lúc 08:40 | 08-02-2022

Chú chó nhấn chuông 3 lần để ra hiệu cho cô chủ biết kết quả của phép tính 11- 8 là bằng 3.

CHUYÊN MỤC