Chú chó đeo giỏ giúp chủ đi chợ, địu củ về nhà

Video

Đăng lúc 05:14 | 04-03-2020

Chú chó thông minh biết đi bằng hai chân còn phụ giúp chủ vác đồ vật, đi chợ, ...

CHUYÊN MỤC