Chó tự mở chốt cửa rồi đóng lại trốn nhà đi chơi

Video

Đăng lúc 19:10 | 23-01-2021

"Mở cửa lẹ rồi đi không sen nó về bây giờ tụi bây!" Chó said.

CHUYÊN MỤC