Chó mẹ nổi quạu khi đàn con giành đồ chơi

Video

Đăng lúc 12:37 | 10-04-2021

"Sữa thì tao có thể cho mài nhưng đồ chơi thì không nha!", chó mẹ said.

CHUYÊN MỤC