Chó cưng xuống xe bất cẩn té giập mông

Video

Đăng lúc 08:10 | 31-07-2021

"Té phát muốn rối loạn tiền đình... không đỡ người ta dậy còn cười!", chó said.

CHUYÊN MỤC