Chàng trai nổi quạu khi dùng nĩa nhựa gắp thạch rau câu

Video

Đăng lúc 20:08 | 29-08-2021

Dùng nĩa nhựa gắp 4 lần không được miếng thạch rau câu, chàng trai nổi quạu lấy tay bốc luôn cho lẹ.

CHUYÊN MỤC