Chàng trai chửi um sùm khi bị bạn chơi khăm

Video

Đăng lúc 06:40 | 24-01-2021

Sau khi bị bạn chơi khăm úp nguyên cái bánh vào mặt, chàng trai nổi quạu chửi um sùm.

CHUYÊN MỤC