Cặp vịt đực trả thù gà mái mỗi ngày vì lúc nhỏ bị bắt nạt

Video

Đăng lúc 16:21 | 24-08-2020

Cô gà mái bị cặp vịt đực "canh me" trả thù mỗi ngày vì dám bắt nạt bọn chúng lúc nhỏ.

CHUYÊN MỤC