Cả trường hò reo cổ vũ nam sinh nhảy 'Lip and Hip' siêu dẻo

Video

Đăng lúc 08:00 | 14-11-2020

Nam sinh nhảy "Lip and Hip" siêu dẻo khiến học sinh cả trường chạy ra hò reo cỗ vũ.

CHUYÊN MỤC