JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Bò húc nhau, quậy tung tiệm tạp hóa ở Ấn Độ

Hai con bò đực chiến đấu với nhau giữa đường, và đâm vào một cửa hàng gần đó gây thiệt hại ước tính 2718 đô la.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật