JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Biệt đội "vệ sĩ" ngỗng bảo vệ cụ bà ở Hàn Quốc

4 "vệ sĩ" ngỗng luôn bên cạnh bà lão mọi lúc mọi nơi, bảo vệ bà khỏi mọi nguy hiểm và bầu bạn bên bà những lúc khó khăn. Nguồn: Kritter Klub

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật