Bị cách li nhưng vẫn yêu đời nhảy nhót cùng y tá

Video

Đăng lúc 03:46 | 28-02-2020

Thanh niên tuy bị cách li vì nghi nhiễm Corona nhưng vẫn yêu đời, nhảy nhót cùng y tá.

CHUYÊN MỤC