Anh bảo vệ hú hồn vì bị chú khỉ cướp đồ ăn

Video

Đăng lúc 07:15 | 06-07-2021

"Nhìn anh ăn ngon quá nên tới xin miếng thôi mà!", khỉ said.

CHUYÊN MỤC