Sáng kiến bá đạo xe đạp chạy bánh vuông

    Sáng kiến bá đạo xe đạp chạy bánh vuông

    Một YouTuber chế chiếc xe đạp chạy bánh vuông, khiến ai nấy đều 'mắt chữ A mồm chữ O' về sự độc lạ. Có người hài hước 'chiếc xe này mà đạp lên dốc thì nhập viện luôn'.

    Video 13/04/2023