Vì sao vẹt nói ngoại ngữ?

    Vì sao vẹt nói ngoại ngữ?

    Một toán du khách tham quan khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nọ. Họ rất ngạc nhiên thấy lũ vẹt ở đây chửi bới nhau ầm ĩ bằng đủ thứ ngôn từ tục tĩu nhất...

    Trạm Hoạt Hình 23/09/2019