Chúc mừng anh Chí Phèo đã có việc làm

    Chúc mừng anh Chí Phèo đã có việc làm

    Anh Chí thời nay khỏi lo thất nghiệp vì nhu cầu chửi bới, lăng mạ con nợ đang tăng cao. Các app cho vay nặng lãi càng phát triển rầm rộ, lực lượng "chửi thuê đòi nợ" càng không lo thiếu việc làm.

    Biếm Họa 08/06/2020