Câu đối Tết Quý Mão 2023

    Câu đối Tết Quý Mão 2023

    Vẫn như câu đối dân gian "Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ" nhưng vế sau đã được thay đổi cho phù hợp mong ước của người dân trong Quý Mão 2023.

    Biếm Họa 24/01/2023