Chóng mặt với giá vàng

    Chóng mặt với giá vàng

    Nhịp điệu lên xuống của giá vàng tỉ lệ thuận với cường độ "mua vào bán ra" của dân tình, nhiều khi nó làm cho cả Thần Tài cũng phải chóng mặt.

    Biếm Họa 02/03/2024