'Người tào lao' luôn có lối đi riêng

    'Người tào lao' luôn có lối đi riêng

    Nhiều người hiện nay luôn chọn lối đi riêng, đi bộ qua đường bất chấp chỉ dẫn giao thông, rồi tập yoga giữa đường, hoặc dừng lại ở bất kỳ đâu chỉ để chụp hình "cúng phây"...

    Biếm Họa 06/06/2024