Vừa Tết xong lại Tết nữa sao?

    Vừa Tết xong lại Tết nữa sao?

    Chưa đến mùa xuân nhưng người dân trên cả nước đang cùng nhau làm bánh chưng, bánh tét theo đặc trưng địa phương mình. Tất cả sẽ được gửi tới hỗ trợ đồng bào vùng lũ...

    Biếm Họa 22/10/2020