Siêu bác sĩ underground

    Siêu bác sĩ underground

    Vấn nạn bác sĩ thẩm mỹ "underground" hoạt động chui tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Có những người bị tai biến và biến chứng hành hạ suốt đời vì làm đẹp ở các cơ sở chui này.

    Biếm Họa 10/01/2021