Ranh giới mong manh

  Ranh giới mong manh

  "Không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy…" (nhà văn Nguyễn Khải)

  Biếm Họa 09/09/2021
  Quân trang xưa và nay

   Quân trang xưa và nay

   Cùng là ra trận đương đầu với hiểm nguy nhưng quân trang của lực lượng tuyến đầu ngày nay khác hẳn thời xưa.

   Biếm Họa 20/08/2021