Cái ví phụ huynh mùa tựu trường

  Cái ví phụ huynh mùa tựu trường

  Hàng năm, cứ vào dịp cuối hè, phụ huynh học sinh lại tất tả lấp đầy cặp sách con em mình. Và tất nhiên bóp của họ cũng vơi dần theo sự gia tăng... độ lớn SGK.

  Biếm Họa 26/07/2022
  Khai giảng sớm làm gì để... lời ru thêm buồn

   Khai giảng sớm làm gì để... lời ru thêm buồn

   Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ra qui định thống nhất thời gian khai giảng năm học 2020 - 2021 là ngày 5-9 trên toàn quốc. Thời điểm tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới sớm nhất là ngày 1-9. Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng nhấn mạnh sẽ không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng năm học mới. Dư luận đồng tình và mong mỏi trả lại đúng ý nghĩa cho ngày khai giảng.

   Biếm Họa 03/07/2020